Лист щодо неоприлюднення інформації стосовно проектів спільного впроавдження

18 вересня 2006 р.

Міністру Охорони Навколишнього Природного Середовища України
п. Василю ДЖАРТИ
03035 м. Київ, вул. Урицького 35
тел. 206-33-02
Копія: КУДІН М.К. та КУРУЛЕНКО С.C.

Щодо налагодження системи оприлюднення змісту проектів спільного впровадження та покращання ефективності роботи Мінприроди з виконання умов Кіотського протоколу

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) висловлює Вам свою високу повагу та повідомляє про таке.

Міністерство охорони навколишнього природнього середовища порушує українське та міжнародне законодавство з питання неоприлюднення інформації по проектах спільного впровадження (проекти зниження антропогенних газів) за Кіотським протоколом.

22 лютого КМУ біла прийнята постанова №206 (Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату), яка встановлює умови та терміни розгляду проектів СВ і необхідність оприлюднення проектної інформації в засобах масової інформації. Додатково звертаємо Вашу увагу, що оприлюднення інформації по проектах СВ є міжнародним зобов’язанням України в рамках Кіотського протоколу.

Для вирішення проблеми необхідно, щоб Мінприроди терміново організувало оприлюднення проектів СВ принаймні на своєму сайті і не видавало листи-схвалення або листи-підтримки на проекти СВ, доки докорінно не буде налагоджена система широкого оприлюднення проектної документації в наступному вигляді:

Після позитивного вирішення щодо проектної ідеї (PIN) і видачі листа-підтримки Мінприроди повинно оприлюднити стислу інформацію про проект:

  • опис ідеї проекту
  • інформація про заявників (місцева та іноземна компанія)
  • місце та час реалізації проекту
  • інформація про оцінку додатковості проекту
  • очікуване скорочення викидів

При отриманні заявки (PDD) на лист-підтримки, Міністерство за три тижні до запланованої відповіді повинно розмістити на вебсайті оригінальну заявку виключивши попередньо конфіденційну інформацію. Коментарі до проекту від зацікавлених сторін мають бути включені до оціночної документації проекту. До прийняття рішення по проекту секретаріат СВ повинен надати офіційну реакцію на отримані зауваження, вказуючи згоду або обґрунтування незгоди по кожному відповідному пункту.

Висловлена вимога оприлюдення документації є загальноприйнятою практикою всіх країн-членів Кіотського Протоколу і також повинна бути налагоджена в Україні для кращої роботи відділу супроводу Кіотського Протоколу Міністерства Охорони навколишнього природного середовища.

Віктор Мельничук,
Виконавчий директор Національного екологічного центру України