Інформація від державної гідрометеорологічної служби про зміни клімату

Робоча Група з питань зміни клімату звернулася до Державної гідрометеорологічної служби України із запитом щодо надання інформації стосовно питань про проблеми зміни клімату. Позиція Державної гідрометеорологічної служби України стосовно цих питань наступна:

1. За останні роки на території України почастішали прояви аномально екстремальних погодних умов, які не характерні для клімату України. Чи пов’язані такі явища зі глобальною зміною клімату? Яка офіційна позиція Державної гідрометеорологічної служби України щодо проблеми зміни клімату?

Офіційна позиція Державної гідрометеорологічної служби щодо змін клімату – клімат дійсно змінюється як в глобальному, так і в регіональному вимірах.

Збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних умов в Україні в останні десятиріччя пов’язані зі зміною клімату.

2. Чи ведуться роботи по моніторингу та спостереженню проявів кліматичних змін на території України та де можна знайти відповідні звіти або доповіді?

Спостереження за гідрометеорологічними умовами в Україні ведуться на 180 метеостанціях, 440 гідрологічних постах. Дані спостережень узагальнюються в центральній геофізичній обсерваторії Гідрометслужби та зберігаються в галузевому державному архіві Гідрометслужби, який утворено при цій обсерваторії.

3. Чи виконуються наукові роботи щодо оцінки наслідків глобальної зміни клімату для території України на короткий (найближчі 10-20 років) та довгостроковий періоди (наступні 20-100 років)?

Науково-дослідні роботи щодо регіональних змін клімату та їх прогнозів на майбутнє виконуються, зокрема, в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті.

4. Які короткострокові та довгострокові цілі необхідно встановити щодо зниження викидів парникових газів, щоб не перевищити діапазон рівноважної чутливості клімату?

Питання щодо межі рівноважної чутливості клімату ще обговорюються вченими, однозначності поки-що немає. Стаття 2 Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату не дає чіткого визначення цієї межі.

5. Чи визнаються вченими Державної гідрометеорологічної служби України наукові висновки IPCC?

Наукові висновки IPCC державною гідрометеорологічною службою загалом визнаються.

Голова Держгідромету В. Ліпінський

Додаткова інформація від Державної гідрометеорологічної служби України про зміни клімату в публікації «Глобальна зміна клімату – сучасні погляди та тенденції».