Національний екологічний центр України (НЕЦУ) запрошує взяти участь у Конкурсі малих грантів

До участі в конкурсі запрошуються екологічні громадські організації, які можуть та хочуть працювати в напрямку запобігання змінам клімату та підвищенню енергоефективності як на місцевому, так і на національному рівні.

Мета конкурсу: підтримати місцеві ініціативи, які допомагають зменшити людський вплив на зміни клімату та підвищити енергоефективність у житлових та муніципальних будівлях. Залучити широкі кола місцевих громад та активізувати вплив громадських організацій на прийняття рішень з боку органів місцевої влади у сфері питань зміни клімату та енергоефективності. 

Цілі конкурсу:

– Посилити спроможність неурядових організацій вести моніторинг дій місцевої влади та пропонувати реформи в секторах енергетики та транспорту;

– Посилити участь громадських організацій в процесах прийняття рішень місцевої влади в питаннях енергетики, транспорту та використання бюджетних коштів на ці сектори.

Типи заходів, що можуть увійти до проекту:

– рекомендації щодо місцевих політик, коментування чернеток місцевих програм та донесення цих коментарів до влади та преси;

– моніторинг дій влади по запровадженню місцевих програм та стратегій;

– проведення аналізу ефективності місцевих політик (економічна доцільність, ефективність обраних заходів у порівнянні з альтернативними, тощо). Інформування чиновників та місцевого населення про результати такого аналізу, спонукання до публічного діалогу щодо оптимальних місцевих політик і витрачання коштів;

– розвиток потенціалу громадських організацій в розумінні процесу формування і прийняття місцевих програм енергоефективності та транспорту, а також бюджетів до них.

Перевага буде надана тим проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних пріоритетів передбачають активну роботу з місцевим населенням та місцевою владою та кінцевою ціллю передбачають конкретні результати (наприклад, рішення від місцевої влади).

Не будуть підтримані наступні проекти:

 • благодійні проекти та акції;
 • комерційні проекти або проекти з комерційним підґрунтям;
 • Підготовка та випуск тематичних публікацій, проведення тренінгів, семінарів або круглих столів можуть бути складовою кампанії, які допомагатимуть у досягненні мети, а не мають позиціонуватися як кінцева ціль.

Обсяг гранту:

Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту становить гривневий еквівалент від 300 до 1500 Євро. В рамках конкурсу планується надання до п’яти малих грантів.

Термін реалізації проекту:

 • проект може тривати до 12 місяців з моменту надання гранту;
 • заключні фінансовий та описовий звіти, виконано згідно з вимогами НЕЦУ, мають бути надіслані до 31 листопада 2014 року в електронному та паперовому вигляді до офісу Національного екологічного центру України.

Умови підтримки проектів:

 • заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні, мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
 • кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів;
 • власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов’язковими, але бажаними;
 • грантові кошти не можуть бути використані для придбання технічного обладнання й іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці й погоджені з НЕЦУ;

Надсилання заявок:

 • формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за у вкладенні листа;
 • проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами;
 • електронну форму проектної заявки та пакет документів, що перераховані нижче мають бути надіслані в електронному вигляді на адресу storchilo@necu.org.ua не пізніше 19:00 20 вересня 2013 року.

Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:

 • Бюджет (фінансовий план) проекту (див. формуляр для цього).
 • Копію статуту організації;
 • Свідоцтво про реєстрацію організації-заявника (копія, завірена печаткою організації)
 • Довідку про код неприбутковості;
 • Довідку про банківські реквізити;
 • Перелік успішних проектів, які було реалізовано організацією до цього.
 • Звіт про фінансову діяльність організації за минулі три роки (в довільній формі – обсяг реалізованих проектів, джерела фінансування).

Процедура відбору:

Відбір здійснює журі з представників Національного екологічного центру України та НГО «Екоклуб-Рівне».

Рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню.

Результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 30 вересня 2013 року.

Особливості надання грантів:

Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований після підписання договору про співпрацю.
Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого організацією/ініціативною групою фінансового та змістовного звіту.
Контакти:

Національний екологічний центр України
вул. Паньківська, 6-Б
01033, Київ
тел. (044) 353 78 41
Електронна пошта: storchilo@necu.org.ua

Форма заявки

Бюджет проекту

Проект реалізується за підтримки Європейського Союзу та шведської неурядової організації Air Pollution & Climate Secretariat

Маєте що додати? Не згодні з якимось із цих пунктів? Просимо залишити ваш коментар у цій короткій формі: https://forms.gle/oE4E5RQETFe2BCYv6