Технічні завдання, які Україна повинна виконати у відповідності до рішень, прийнятих на переговорах в Найробі

1. Кожна країна Додатку 1 до Кіотського протоколу повинна до 1 лютого 2007 року надати наступну інформацію (пункт 3 документу FCCC/KP/AWG/2006/L.4, 14 November 2006):

 1. аналіз потенціалу зниження викидів парникових газів по різних секторах економіки,
 2. оцінка вартості теперішніх та запланованих програм зі зниження викидів парникових газів по різних секторах,
 3. оцінка інших позитивних наслідків від впровадження програм зниження викидів парникових газів,
 4. заходи та технології, що можуть використовуватися країнами Додатку 1, беручи до уваги національні особливості, екологічні, економічні та соціальні аспекти, особливості структури економіки.

Дана робота передбачає довгострокові оцінки на потенціал зниження викидів парникових газів на період до 2020 року та 2050 року, тому включає не лише аналіз існуючого законодавства, а й потребує роботи по формуванню майбутніх програм зниження викидів парникових газів.
Інформація про потенціал зниження парникових газів на період до 2020 та до 2030 років та вартість відповідних програм повинна бути надана такими Міністерствами:

 • Міністерством палива та енергетики,
 • Міністерством вугільної промисловості,
 • Міністерством транспорту та зв’язку,
 • Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України,
 • Міністерством аграрної політики та
 • Державним комітетом лісового господарства.

Частково в рамках цього завдання виконуючі працівники відповідних міністерств можуть скористатися вже доступною інформацією з Національного повідомлення про зміну клімату України (2006р, доступний на сайті мінприроди www.menr.gov.ua), звітом про прогрес України в рамках Кіотського протоколу (листопад 2006р., доступний на сайті www.unfccc.int), енергетичною стратегією України (2006 р, доступний на сайті Міністерства палива та енергетики), звітом про енергетичну ситуацію України Міжнародного агентства з енергетики (2006, IEA) та звітом Світового Банку щодо впровадження в Україні схеми зелених інвестицій (листопад 2006).

2. Для роботи України по впровадженню Рамкової Конвенції ООН та Кіотського протоколу потрібно в вищевказаних міністерствах призначити відповідальних людей, що працюють в відділах стратегічного планування. Міністерство охорони навколишнього природного середовища повинно організувати для цих працівників семінар зі стратегічних питань планування розвитку секторів у зв’язку з проблемою зміни клімату та напрямків політики зниження викидів парникових газів, що повинна виконуватися відповідними міністерствами. Робоча група неурядових організацій України з питань зміни клімату готова виступити спів-організатором такого семінару.

3. Кожне з міністерств повинно надати інформацію щодо повного потенціалу зниження викидів парникових газів в по секторах до 2020 року та до 2050 року і відповідно вартість необхідних інвестицій.

4. По кожному закону, економічному, адміністративному, інформаційному заходу або програмі, що вже прийняті і призводять до зниження викидів парникових газів або такі, що можуть бути впроваджені, потрібно вказати:

 1. Опис закону або заходу на зниження викидів парникових газів в секторі і яким чином він стимулюватиме зниження викидів парникових газів;
 2. Якщо програма вже прийнята: дата прийняття та кінцевий термін виконання відповідного законодавчого акту, заходу або програми, що призводить до зниження викидів парникових газів;
 3. Оцінка знижень викидів парникових газів в абсолютних цифрах як результат відповідної програми: на теперішній час та заплановані зниження викидів по закінченню заходу або програми.