Офіційні звіти

Матеріали підготовлені відповідно до зобов’язань України по Рамковій конвенції ООН зі зміни клімату