Проекти спільного впровадження

Проекти спільного впровадження (СВ), як один з гнучких механізмів, передбачено статтею 6 Кіотського протоколу. Відповідно до нього, будь-яка Сторона Додатку 1 РК ООН ЗК, до якого входить і Україна, може здійснювати проекти, що призведуть до зниження викидів парникових газів у іншій країні Додатку 1, а результуюче зниження зараховувати собі. Це є додаткова можливість на досягнення країною взятих зобов’язань на зниження викидів парникових газів. Адже не має значення де саме воно відбулося, так як дія парникових газів носить глобальний характер.

Механізм СВ надає можливості для приватних та державних підприємств України фінансувати проекти енергозбереження, модернізації комунального сектору, переходу на відновлювані джерела енергії чи будь-яких інших проектів по зниженню викидів парникових газів. Такі проекти є економічно вигідними обом країнам. Підприємства, що приймають проекти отримують часткове фінансування за рахунок продажу знижень викидів. А покупці мають еконономічну вигоду, бо на досягнення більшої енергоефективності на їх підприємствах необхідно докласти більших фінансових затрат.

Перелік проектів спільного впровадження на сайті Міністерства Охорони природного навколишнього середовища України

Перелік проектів спільного впровадження на урядовому інформаційному сайті про зміну клімату

Огляд проектів спільного впровадження на сайті РК ООН ЗК: http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html

Згідно з пунктом 4 статті 7 Кіотського протоколу Сторони повинні забезпечувати створення та ведення національного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. В рішенні Сторін 19/CP.7 в параграфах 44-48 надається повний перелік інформації, що повинна бути оприлюднена в реєстрі: інформація про проекти, а саме його назва, місце здійснення, звіти та неконфіденційна проектна документація, інформація про власника одиниць а також враховані трансакції з одного рахунку на інший. Ці правила є обов’язковими для усіх країн Додатку 1, що планують проводити операції з вуглецевими одиницями.

На веб-сайті Національного Реєстру оприлюднюється інформація про кількість переданих українських вуглецевих квот на реєстри інших країн. Проте, і досі громадськість не має доступу до ряду інформації стосовно проектів, за які передано квоти, та юридичних осіб – власників одиниць скорочення викидів.