Статут Української кліматичної мережі

1. Загальні положення

1.1 Українська кліматична мережа(далі УКМ) – асоціація громадських організацій, що співпрацюють з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.

1.2 Назва

1.2.1 Українською мовою „Українська кліматична мережа”

1.2.2 Російською мовою „Украинская климатическая сеть”

1.2.3 Англійською мовою „Ukrainian climate Network”

1.3 Правові підстави діяльності УКМ

УКМ діє на засадах демократичного самоуправління відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля й інших актів чинного законодавства України та цього Положення.

 

2. Місія УКМ
3. Завдання УКМ
4. Діяльність (функції) УКМ
5. Структура УКМ
6. Обговорення питань та прийняття рішень УКМ
7. Внесення змін у положення про УКМ
8. Порядок вирішення спорів
9. Припинення діяльності та ліквідація