Як на клімат вплине добудова нових енергоблоків на Слов’янській ТЕС?

На Слов’янській ТЕС (Донецька область) приватна компанія «ДОНБАСЕНЕРГО» планує добудувати 2 додаткові енергоблоки. Це кроки для реконструкції теплоелектростанції. Зараз триває процес формування звіту по Оцінці впливу на довкілля (ОВД) цього проекту.
Але якість та об’єктивність фактів у майбутньому звіті викликає сумніви у фахівців кліматичних організацій. Чи повністю розуміють автори звіту з ОВД по реконструкції енергоблоку Слов’янської ТЕС як на клімат, ґрунти, водойми та повітря впливають викиди від спалювання вугілля, його транспортування до енергоблоків? Чи будуть розглянуті альтернативні способи отримати ту ж кількість енергії крім “токсичного” вугілля? І найцікавіше – як та де ініціатори будівництва планують утилізувати небезпечні відходи від діяльності ТЕС?

Члени Української кліматичної мережі – ГО “Екодія” та ГО “Екоклуб” подали письмові пропозиції щодо обсягу досліджень, та рівня деталізації даних, які будуть включені до звіту з оцінки впливу на довкілля даного проекту.

1. Звіт з ОВД має містити аналіз впливу планованої діяльності на клімат, зокрема характер і масштаби викидів парникових газів (при будівництві,щорічні і сукупно за плановий термін експлуатації). Аналіз має враховувати всі викиди парникових газів, пов’язані з планованою діяльністю, в тому числі
від транспортування відповідних обсягів вугілля до нових енергоблоків.

2. Звіт з ОВД має включати розгляд інших технічних альтернатив для отримання відповідної кількості електричної енергії (не лише технологій спалювання вугілля), включно із порівнянням їх екологічних та інших обмежень, необхідної еколого-інженерної підготовки та захисту території;

3. У рамках підготовки Звіту з ОВД має бути оцінений кумулятивний вплив на компоненти довкілля від роботи чотирьох енергоблоків № 3, 7, 6а і 6б), зокрема,
– проведений розрахунок обсягів забору води (вкл. безповоротні витрати) для технологічних процесів, оцінка впливу на водні ресурси при поєднанні несприятливих явищ (високі температури повітря та меженний стік), оцінка теплового та хімічного навантаження на об’єкти водного середовища.
Зокрема, ОВД має містити оцінку впливу на стан ріки Сіверський Донець в умовах літнього меженного стоку.
– визначені максимальні приземні концентрації атмосферних забруднювачів (включно з PM2.5 та PM10), які викидатимуть нові блоки Слов’янської ТЕС, у зоні впливу станції з врахуванням інших наявних джерел забруднення атмосферного повітря (включно зі золосховищами та вугільним складом
самої ТЕС) за несприятливих метеорологічних умов враховуючи показники
планованого палива.


4. Звіт з ОВД має містити аналіз відповідності технічних характеристик проектованих газоочисних установок нових енергоблоків вимогам директиви 2010/75/EU, зокрема щодо дотримання відповідних нормативних концентрацій зольного пилу, двоокису сірки та оксидів азоту у димових газах.
5. Має бути проведений аналіз проектних технічних рішень з облаштування нового сухого золосховища та системи пневмозоловидалення, з оцінкою очікуваних місячних та річних обсягів викидів пилу (за показниками PM2.5 та PM10) в атмосферне повітря від всіх ланок поводження з золошлаковими відходами.
6. Звіт з ОВД має містити оцінку впливу на ґрунти та ґрунтові (підземні) води у результаті викидів забруднюючих речовин та експлуатації золовідвалу (інфільтрація опадів) з оцінкою збитків сільському господарству.
7. Звіт з ОВД має містити оцінку місячних та річних об’ємів утворення твердих продуктів згоряння та, аналіз плану поводження з ними.
8. Звіт з ОВД має містити перелік електротехнічного обладнання з вмістом речовин, що відносяться до стійких органічних забрудників (в т.ч. ПХБ/ПХД), яке буде демонтовано при реконструкції високовольтних розподільчих пунктів та інших ділянок електростанції, та план заходів з його безпечної утилізації.
9. Звіт з ОВД має містити перелік електротехнічного обладнання з вмістом гексафториду сірки (високопотенційного парникового газу), яке буде демонтовано при реконструкції електростанції, та план заходів з його безпечної утилізації.

“ З урахуванням отриманих коментарів від Міністерства та громадськості, замовник проекту повинен підготувати звіт з ОВД, із детальним переліком та розрахунками впливів на всі елементи довкілля, який також буде опубліковано для надання коментарів на сайті Мінприроди.” – коментує Ірина Головко, співавторка розроблених коментарів, керівник енергетичного відділу “Екодії”.

Підписатися на розсилку дайджесту УКМ

Отримувати анонси та новини членів мережі

Голова Ради Української кліматичної мережі             Медіа – координаторка УКМ

Ілля Єременко                                                                        Маргарита Мостова

illia@ecoclubrivne.org                                                            ucn@climategroup.org.ua

+380 63 4835122                                                                   +380 99 92 99 794

Маєте що додати? Не згодні з якимось із цих пунктів? Просимо залишити ваш коментар у цій короткій формі: https://forms.gle/oE4E5RQETFe2BCYv6