Члени УКМ вимагають від Уряду скоротити ‌забруднення‌ ‌довкілля‌ ‌тепловою‌ ‌енергетикою‌

Організації-представники УКМ підписали звернення до президента та прем'єр-міністра ‌України‌. Вони вимагають дотримуватися Національного‌ ‌плану‌ ‌скорочення‌ ‌викидів‌ ‌від‌ ‌великих‌ ‌спалювальних‌ ‌установок.

Україн‌а стала членом‌ Енергетичного‌ ‌Співтовариства‌ ‌з‌ ‌1‌ ‌лютого‌ ‌2011‌ ‌року й прийняла ‌зобов’язання‌ ‌дотримуватися‌ ‌положень‌ ‌Договору‌ ‌про‌ ‌заснування‌ ‌Енергетичного‌ ‌Співтовариства‌.‌ ‌Згідно‌ ‌з‌ ‌ним, усі‌ ‌великі‌ ‌спалювальні‌ ‌установки‌ ‌після‌ ‌31‌ ‌грудня‌ ‌2017‌ ‌року‌ ‌мають‌ ‌відповідати‌ ‌вимогам‌ ‌Директиви‌ ЄC‌ ‌про‌ ‌обмеження‌ ‌викидів‌ ‌забруднюючих‌ ‌речовин‌ ‌у‌ ‌повітря.

 ‌8‌ ‌листопада‌ ‌2017‌ ‌р.‌ ‌затверджено‌ ‌Національний‌ ‌план‌ ‌скорочення‌ ‌викидів‌ ‌від‌ ‌великих‌ ‌спалювальних‌ ‌установок‌ ‌(далі‌ ‌–‌ ‌НПСВ).‌ ‌

Метою‌ ‌НПСВну‌ ‌є‌ ‌поступове‌ ‌скорочення‌ ‌викидів‌ ‌діоксиду‌ ‌сірки‌ ‌(далі‌ ‌–‌ ‌SO2),‌ ‌оксидів‌ ‌азоту‌ ‌(далі‌ ‌–‌ ‌NOx)‌ ‌та‌ ‌речовин‌ ‌у‌ ‌вигляді‌ ‌суспендованих‌ ‌твердих‌ ‌частинок,‌ ‌недиференційованих‌ ‌за‌ ‌складом,‌ ‌(далі‌ ‌–‌ ‌пил)‌ ‌від‌ ‌існуючих‌ ‌великих‌ ‌спалювальних‌ ‌установок,‌ ‌номінальна‌ ‌теплова‌ ‌потужність‌ ‌яких‌ ‌становить‌ ‌50‌ ‌МВт‌ ‌і‌ ‌більше,‌ ‌а‌ ‌перший‌ ‌дозвіл‌ ‌на‌ ‌викиди‌ ‌або‌ ‌дозвіл‌ ‌на‌ ‌проектування‌ ‌установки‌ ‌видано‌ ‌до‌ ‌01‌ ‌липня‌ ‌1992‌ ‌року.‌ ‌Строк‌ ‌дії‌ ‌Національного‌ ‌плану‌ ‌скорочення‌ ‌викидів‌ ‌–‌ ‌з‌ ‌1‌ ‌січня‌ ‌2018‌ ‌року‌ ‌по‌ ‌31‌ ‌грудня‌ ‌2033‌ ‌року.‌ ‌

Однак‌ ‌за‌ ‌увесь‌ ‌цей‌ ‌час‌ з 2017 року ‌для‌ ‌досягнення‌ ‌цілей,‌ ‌визначених‌ ‌НПСВ,‌ ‌‌жодного‌ питання‌,‌ ‌окрім‌ ‌створення‌ ‌робочої‌ ‌групи,‌ ‌‌вирішено‌ ‌не‌ ‌було.‌ ‌

Громадські організації ‌вже‌ ‌неодноразово‌ ‌зверталися‌ ‌до‌ ‌Прем’єр-міністра,‌ ‌відповідальних‌ ‌Міністерств,‌ ‌щодо‌ ‌проблем‌ ‌невиконання‌ ‌НПСВ‌ ‌та‌ ‌можливих‌ ‌сценаріїв‌ ‌розвитку‌ ‌у‌ ‌разі‌ ‌неналежного‌ ‌виконання‌ ‌Україною‌ ‌зобов’язань,‌ ‌проводили‌ ‌обговорення‌ ‌у‌ ‌громадській‌ ‌раді‌ ‌при‌ ‌Мінприроди‌ ‌із‌ ‌залученням‌ ‌всіх‌ ‌суб’єктів.‌ ‌

Однак‌ ‌питання‌ ‌не‌ ‌зрушило‌ ‌з‌ ‌місця,‌ ‌о‌скільки‌ ‌власники‌ ‌установок‌ ‌не‌ ‌бажають‌ ‌витрачати‌ ‌кошти‌ ‌на‌ ‌екологізацію‌ ‌своїх‌ ‌потужностей,‌ ‌хоча‌ ‌дані‌ ‌вимоги‌ ‌прописані‌ ‌в‌ ‌їх‌ ‌інвестиційних‌ ‌договорах,‌ ‌а‌ ‌строки‌ ‌такої‌ ‌екологізації‌ ‌їм‌ ‌були‌ ‌погоджені‌ ‌під‌ ‌час‌ ‌розробки‌ ‌НПСВ.‌ ‌Варто‌ ‌зауважити,‌ ‌що‌ ‌сам‌ ‌НПСВ‌ ‌і‌ ‌є‌ ‌відтермінуванням‌ ‌екологізації‌ ‌спалювальних‌ ‌установок,‌ ‌який‌ ‌нам‌ ‌погоджено‌ ‌Енергетичним‌ ‌співтовариством.‌ ‌ ‌

Першим‌ ‌ухиленням‌ ‌від‌ ‌виконання‌ ‌НПСВну‌ ‌стало‌ ‌рішення‌ ‌Кабінету‌ ‌Міністрів‌ ‌від‌ ‌24‌ ‌липня‌ ‌2019‌ ‌року‌ ‌‌«Про‌ ‌внесення‌ ‌змін‌ ‌у‌ ‌Додатки‌ ‌1‌ ‌–‌ ‌4‌ ‌до‌ ‌Національного‌ ‌плану‌ ‌скорочення‌ ‌викидів‌ ‌від‌ ‌великих‌ ‌спалювальних‌ ‌установок»‌.‌ ‌Тоді‌ ‌відбулося‌ ‌перше‌ ‌перенесення‌ ‌строків‌ ‌на‌ ‌2-5‌ ‌років,‌ ‌яке‌ ‌стосувалось‌ ‌21‌ ‌з‌ ‌90‌ ‌установок.‌ ‌Це‌ ‌не‌ ‌виходило‌ ‌за‌ ‌рамки‌ ‌загальних‌ ‌строків‌ ‌екологізації‌ ‌до‌ ‌2028-2032‌ ‌років,‌ ‌але‌ ‌було‌ ‌прийнято‌ ‌із‌ ‌жорстким‌ ‌порушення‌ ‌екологічного‌ ‌законодавства‌ ‌України‌ ‌–‌ ‌‌не‌ ‌була‌ ‌взагалі‌ ‌проведена‌ ‌стратегічна‌ ‌екологічна‌ ‌оцінка‌ ‌цього‌ ‌проекту,‌ ‌а‌ ‌громадське‌ ‌обговорення‌ ‌проєкту‌ ‌відбулося‌ ‌із‌ ‌порушеннями.‌ ‌Проте‌ ‌власники‌ ‌великих‌ ‌спалювальних‌ ‌установок‌ ‌забажали‌ ‌більшого.‌ ‌І‌ ‌рішенням‌ ‌ ‌тимчасової‌ ‌робочої‌ ‌групи‌ ‌Міністерства‌ ‌енергетики‌ ‌України‌ ‌з‌ ‌розроблення‌ ‌механізму‌ ‌впровадження‌ ‌Національного‌ ‌плану‌ ‌скорочення‌ ‌викидів‌ ‌від‌ ‌великих‌ ‌спалювальних‌ ‌установок‌ ‌(далі‌ ‌–‌ ‌робоча‌ ‌група)‌ ‌від‌ ‌20.08.2020‌ ‌були‌ ‌затверджені‌ ‌питання‌ ‌щодо‌ ‌повної‌ ‌відмови‌ ‌від‌ ‌умов,‌ ‌передбачених‌ ‌в‌ ‌НПСВ.‌

Такі‌ ‌рішення‌ ‌ставлять‌ ‌під‌ ‌загрозу‌ ‌життя‌ ‌і‌ ‌здоров’я‌ ‌української‌ ‌Нації‌ ‌та‌ ‌питання‌ ‌виконання‌ ‌Україною‌ ‌умов‌ ‌Договору‌ ‌про‌ ‌заснування‌ ‌Енергетичного‌ ‌Співтовариства,‌ ‌Угоди‌ ‌про‌ ‌асоціацію‌ ‌України‌ ‌з‌ ‌ЄС‌ ‌та‌ ‌можливості‌ ‌участі‌ ‌України‌ ‌в‌ ‌European‌ ‌Green‌ ‌Deal.‌ ‌

У ‌зв’язку‌ ‌із‌ ‌вищевикладеним,‌ громадські організації вимагають вжити‌ ‌всіх‌ ‌необхідних‌ ‌дій‌ ‌задля‌ ‌недопущення‌ ‌змін‌ ‌(відтермінування)‌ ‌строків‌ ‌реалізації‌ ‌заходів‌ ‌з‌ ‌екологізації,‌ ‌передбачених‌ ‌чинним‌ ‌НПСВ,‌ ‌а‌ ‌саме:‌ ‌

  • ‌дослідити‌ ‌питання‌ ‌на‌ ‌рівні‌ ‌відповідального‌ ‌міністерства‌ ‌та‌ ‌Уряду;‌ ‌
  • не‌ ‌погоджувати‌ ‌рішення‌ ‌щодо‌ ‌перенесення‌ ‌строків‌ ‌реалізації‌ ‌заходів‌ ‌щодо‌ зменшення‌ ‌викидів‌ ‌від‌ ‌великих‌ ‌спалювальних‌ ‌установок,‌ ‌у‌ ‌разі‌ ‌надходження‌ відповідного‌ ‌проєкту‌ ‌рішення‌ ‌на‌ ‌розгляд‌ ‌Уряду;‌ ‌
  • вчинити‌ ‌інші‌ ‌дії,‌ ‌які‌ ‌унеможливлять‌ ‌погодження‌ ‌забруднення‌ ‌довкілля‌ найбільшими‌ ‌промисловими‌ ‌забруднювачами‌ ‌-‌ ‌тепловою‌ ‌енергетикою‌ ‌довше, ніж‌ ‌це‌ ‌передбачено‌ ‌діючими‌ ‌зобов’язаннями‌ ‌України‌ ‌в‌ ‌договорі‌ ‌про‌ Енергетичне‌ ‌співтовариство‌ ‌та‌ ‌Угоду‌ ‌про‌ ‌асоціацією‌ ‌між‌ ‌Україною‌ ‌та‌ ‌Європейським‌ ‌Союзом‌ ‌та‌ ‌викладено‌ ‌в‌ ‌чинному‌ ‌НПСВ.‌ ‌ ‌ 

Серед тих, хто приєдналися до заклику: ГО‌ ‌Єдина‌ ‌Планета‌, ГО‌ ‌“Екоклуб”,‌ ‌м.‌ ‌Рівне‌, ‌ГО‌ ‌“Хмельницький‌ ‌енергетичний‌ ‌кластер”,‌ ‌м.‌ ‌Хмельницький‌, ГО‌ ‌“Еколтава”,‌ ‌м.‌ ‌Полтава‌, ‌ГО‌ ‌“Центр‌ ‌екологічних‌ ‌ініціатив‌ ‌“Екодія”,‌ ‌м.‌ ‌Київ‌.

Повну версію звернення читайте нижче:

Маєте що додати? Не згодні з якимось із цих пунктів? Просимо залишити ваш коментар у цій короткій формі: https://forms.gle/oE4E5RQETFe2BCYv6