Рішення існують!

Причини та докази | Наслідки | Рішення існують! | Час діяти!


Фото: О.Пасюк/Greenpeace Ukraine

Основними вирішеннями для попередження катастрофічних наслідків зміни клімату є зниження викидів парникових газів, а це передбачає передусім зменшення використання викопного палива. На щастя, у людства ще є час і існують доступні технологічні розробки. Але діяти потрібно негайно, разом з іншими країнами та в усіх сферах економіки.

Задовільнити потреби в енергії та зменшити викиди парникових газів можна за рахунок ефективного споживання ресурсів та використання відновлюваних джерел енергії.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


Використання сучасних
енергозберігаючих матеріалів
для утеплення
стін будинків
Фото: Д.Тяжлов/Голос Природи

Заощаджуючи енергію та ресурси ми сприяємо зменшенню викидів парникових газів в атмосферу.

Енергомісткі виробництва повинні перейти на сучасні технології споживання енергії.

В Україні це стосується, в першу чергу, металургійних, хімічних підприємств, а також житлово-комунального сектору.

Енергозберігаючі заходи здебільшого дешевші та екологічно безпечні, ніж будівництво нової тепло- чи електростанції. В Україні потенціал енергозбереження найбільший у світі, і ми все ще лідери за кількістю затраченої енергії на виробництво одиниці ВВП.

Потенціал України в енергозбереженні оцінюється у 42-48%, тобто половина енергоресурсів просто розтрачується і приблизно така ж кількість ресурсів купується за межами України.

Енергозбереження – це перш за все певні технічні заходи, обладнання, технології, впровадження яких дало б можливість економити ресурси та зменшувати витрати.


Енергозберігаючі лампи
розжарювання
Фото: Curry/Greenpeace

Наприклад, якщо у найближчі роки світ перейде на використання лише енергозберігаючих ламп розжарювання можна буде закрити близько 270 вугільних ТЕЦ (500 МВт).

Уряд Австралії прийняв рішення перейти на випуск та використання енергозберігаючих ламп до 2010 року, уряд Канади до 2012 року, уряд США до 2016, а штат Каліфорнія до 2012 року. [1]

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА

Енергія вітру, сонця, біомаси, геотермо- та геліоенергетика, мала гідроенергетика та інші альтернативні види отримання енергії, що базуються на відновлюваних ресурсах Землі, упродовж найближчих кількох десятків років зможуть задовольнити потреби людства в енергії та призупинити зміну клімату.

За даними British Petroleum обсяги викопного палива зменшуються:

Нафти залишилось на 40 років,

Природного газу на 62 роки,

Вугілля на 224 роки,

Ядерного палива на 40 років.

Відновлювана енергетика з кожним роком вдосконалюється і займає все більш важливе місце в світовій енергетиці.


Одна з найпотужніших
вітроелектростанцій в
Україні – Донузлавська ВЕС.
Встановлена потужність 10,9 МВт
Фото: О.Пасюк/Greenpeace Ukraine

Сьогодні можна з упевненістю констатувати, що інвестиції в розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) стрімко зростають.

За даними Міжнародного енергетичного агенства у 2003 році в ВДЕ було інвестовано – $22 млрд, у 2005 році – вже $30 млрд.

У звіті Європейської Ради з питань розвитку ВДЕ йдеться, що до 2040 року ВДЕ зможуть забезпечити 50% світового споживання енергії.

Минулоріч у цілому світі продовжувався динамічний ріст вітроенергетики.

За рік були встановлені нові вітроенергетичні агрегати загальною потужністю 14900 МВт.

Наприкінці грудня 2006 року загальна встановлена потужність світової вітроенергетичної галузі досягла 73904 МВт. Це майже 25 атомних енергоблоків.

Майже в усіх індустріально розвинених країнах та таких швидко зростаючих країнах як Китай, Індія та Бразилія, на рівні держав приймається законодавство для стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії.


Cонячні панелі потужністю
217 кВт, які розташовані
на даху Unian Bank of Switzerlend,
Швейцарія
Фото: Bond/Greenpeace

За даними Агенства з відновлюваної енергетики вітроенергетичний потенціал України достатній для виробництва близько 70 млн МВт*год на рік електроенергії, причому досягти такого рівня можна не пізніше 2050 року.

Частка вітроенергетики в енерговиробництві країни може сягнути 20% вже до 2020 року за умови стимулювання розвитку відновлюваної енергетики та перегляду принципів розвитку енергетичної галузі в Україні.

Україна має потужну науково-технічну базу для розвитку вітроенергетики.


Монтаж сонячних панелей
на даху чеського офісу
Грінпіс, Прага
Фото: Vasku/Greenpeace

Сьгодні в Україні 23 підприємства військово-промислового комплексу зайняті у виробництві комплектуючих для вітрогенераторів.

Швидкими темпами розвивається фотоелектрика. Сумарна потужність фотоелектричних батарей під’єднаних до мережі в кінці 2004 року становила 1,8 ГВт (у 2000 році – 0,16 ГВт). Це відповідає щорічному приросту, рівному 60%.

Використання звичайного сонячного колектора для гарячого водопостачання в родині з 4-х осіб скорочує викиди CO2 більш ніж на 2000 кг/рік. [2]

Наведемо лише один приклад.

В Іспанії за ініциативою Міністерства будівництва прийнято новий житловий кодекс. При будівництві нових будинків та ремонтуванні старих повинно бути встановлено фотопанелі. Для житлових будинків 30-70% електрики та горячої води повино бути вироблено за рахунок енергії сонця. (Агенція Ройтерс, 14 листопада 2006 року).

ТРАНСПОРТ


Фото: Д.Тяжлов/Голос Природи

Викиди парникових газів від автомобільного та авіа транспорту, а саме, CO2, складають 30% від загальних викидів з інших галузей світової економіки і негативно впливають на клімат.

За рівнем впливу різних видів транспорту на клімат (співвідношення викидів парникових газів на 1 пасажира) найбільшими забруднювачами є літаки, за ними йдуть автомобілі, а найменший негативний вплив від громадського та залізничного транспорту


Фото: С.Нечай/Голос Природи

Тому вирішенням проблеми зменшення викидів від транспортної галузі є стимулювання грузових та пасажирських перевезень залізничним транспортом, створення комфортного громадського транспорту, поступовий перехід на біопаливо для автомобілів. Також потрібно не забувати про створення умов для безпечного користування велосипедами, які є найбільш екологічним видом транспорту, і, доречі, використовуються більшістю населення в маленьких та навіть великих містах Європи.


Поле засіяне ріпаком
Фото: Д.Тяжлов/Голос Природи

Завдяки потужному розвитку ринку біопалива у найближчі роки ми зможемо повністю відмовитися від викопних видів палива.

Європейський Союз поставив собі за мету довести частку біопалива у загальному обсязі пального до 10 % у 2020 році.

Фінські вчені стверджують, що у найближчі 20-30 років біопаливо зможе забезпечити усі енергетичні потреби. [3]

Україна має великі перспективи щодо розвитку виробництва біопалива. Залежність від імпорту нафти з Росії, нестабільність на вітчизняному ринку пального, зростаючий попит на біопаливо в країнах ЄС, робить виробництво біодизелю та біоетанолу в Україні вкрай привабливим.

Згідно з урядовою програмою розвитку виробництва дизельного біопалива на 2007-2010 роки буде побудовано близько 23 заводів з виробництва біодизелю загальною потужністю 623 тис тонни на рік. Це сприятиме зменшенню викидів СО2 та імпорту нафти до 1,9 млн тонн якщо б біодизель було використано в Україні. Але для цього потрібно законодавство, яке б стимулювало використання біопалива на території України.


1 “Ban The Buld”,

Рух по забороні звичайних ламп розжарювання, аналіз Лестера Р.Брауна (Lester R. Brown) –
http://www.treehugger.com/files/2007/05/ban_the_bulb.php

2 ”Зелена енергетика” №2-2006 р.

3 ”Зелена енергетика” №1-2007р.

Користні посилання:

Агенство з відновлюваної енергетики – www.rea.org.ua

Портал про різні види палива – http://www.fuelalternative.com.ua/index.phtml

Додаткові матеріали: Необхідні стратегічні напрямки роботи уряду щодо впровадження в Україні Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського протоколу

В.Хаврусь, І.Шелевицький: Забуте право на Сонце, або тепло в Твоїй оселі

Каталог інноваційних пропозицій в галузі енергозбереження