Коментарі до Проекту Положення Кабінету Міністрів України про створення Національного Агентства Екологічних Інвестицій

Робоча група неурядових організацій з питань зміни клімату стурбована створенням в Україні нового органу виконавчої влади по впровадженню Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського протоколу Агенції Екологічних Інвестицій.

Розглянувши Положення про Агенцію екологічних інвестицій, що знаходиться на розгляді Кабінету Міністрів України з 4 червня, ми заявляємо, що:

1. Створення агенції екологічних інвестицій є необґрунтованим.

Судячи з проекту документу про створення Національної Агенції екологічних інвестицій, ця структура практично перебирає на себе повноваження Мінприроди, охоплюючи торгівлю квотами, підготовку і супроводження щорічних кадастрів, реєстру передачі одиниць скорочення викидів ПГ, проекти СВ, розроблення та впровадження Національної політики зниження викидів парникових газів і низку інших завдань, що зараз виконуються відділом супроводу Кіотського протоколу Міністерства Охорони Навколишнього природного середовища.

Міністерство охорони навколишнього середовища указом від 12 вересня 2005 року призначено координатором заходів щодо виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом. Відповідно, у міністерстві існує відділ супроводу Кіотського протоколу, який працює за затвердженим Кабінетом Міністрів Національним планом заходів впровадження РКЗК ООН та Кіотського протоколу, існує контролюючий орган всієї діяльності – Міжвідомча комісія з питань впровадження Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського протоколу, очолювана віце-прем’єр міністром України.

Недостатньо обґрунтувань щодо необхідності створення окремого органу, що повністю бере на себе повноваження впровадження таких стратегічних для України угод як РК ООН зі зміни клімату та Кіотський протокол. Вважаємо, що наявної інституційної структури і чинного законодавства, що напрацьовувалося протягом останніх років достатньо, щоб займатись питанням зміни клімату в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища.

2. Агенції надається низка прав та повноважень за відсутності контролю над її діяльністю.

Агенції приписали 28 конкретних повноважень, при тому, що всього у Міністерства охорони навколишнього природного середовища їх 42. Національна Агенція матиме право представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів; без жодних обмежень створювати з державного бюджету підприємства, установи і організації, а також має низку інших широких повноважень. Контроль діяльності агенції та погодження усіх рішень буде виконуватися лише і персонально Міністром Охорони навколишнього природного середовища. Таким чином, створюються легальні передумови широкої корупції в Україні з питань впровадження Кіотського протоколу та розвиток управлінського безладу.

Більше того, агенції надані повноваження: (1) видавати накази, (2) організовувати і (3) контролювати їх виконання. Таке формулювання іде в супереч основним принципам Конституції України про існування трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої та судової.

3. Погіршиться міжнародний імідж України та відповідальність за роботу по впровадженню РКЗК ООН та КП.

В жодній з країн питання впровадження Кіотського протоколу не виходять за рамки постійних державних органів виконавчої влади і заміна Міністерства охорони навколишнього природного середовища агенцією не сприятиме більш ефективній роботі в цій сфері. Саме стабільність повноважень органів, що приймають рішення є ключовим в розвитку співробітництва з міжнародними партнерами. Так, в Україні існуватиме 2 агенції – Центр з питань зміни клімату та Агенція екологічних інвестицій, що отримали низку повноважень з питань впровадження РКЗК ООН та Кіотського протоколу та діючий відділ супроводу Кіотського протоколу в Мінприроди.

В березні 2007 року в Україні працювала комісія з секретаріату Конвенції зі зміни клімату, яка наполягала на чіткому формулюванні повноважень та відповідальності створених в Україні структур: Центру з питань зміни клімату, Агенції екологічних інвестицій, Українського науково-дослідного Гідрометеоролігчного Інституту. Замість виконання вимоги міжнародних експертів, готується Положення, що ще більше заплутає інституційну структуру, погіршить імідж України і ставить під питання можливість участі України в гнучких механізмах Кіотського протоколу.

4. Абсолютна непрозорість прийняття рішень в роботі агенції та фактична ліквідація діяльності МВК.

В положенні про агенцію, в пункті 9, пропонується для прийняття рішень з усіх питань створити колегію на чолі з головою агенції. Таким чином, відбувається спроба замінити існуючий зовнішній наглядовий орган – Міжвідомчу комісію з питань впровадження РКЗК ООН та Кіотського протоколу в Україні – внутрішнім.

МВК як наглядова Рада має положення з прописаними повноваженнями, порядком роботи і носить офіційний характер. Запропонована колегія носить суто декларативний характер, з відсутніми процедурою включення в колегію, порядком прийняття рішень в разі непогодження, порядком доступу до інформації та іншими процедурами, що необхідні для формалізації роботи наглядової ради.

Якщо будуть існувати дві наглядові ради – це створить заплутану схему прийняття рішень і відсутність відповідальності кожної з наглядових рад.

Від імені Робочої Групи екологічних організацій України просимо детально розглянути обґрунтованість створення Національної Агенції Екологічних Інвестицій та текст Положення, що зараз розглядається в Кабінеті Міністрів, та вжити усіх необхідних заходів.

Маєте що додати? Не згодні з якимось із цих пунктів? Просимо залишити ваш коментар у цій короткій формі: https://forms.gle/oE4E5RQETFe2BCYv6