В Києві пройшов семінар з вразливості рівнинних лісів України до зміни клімату

meeting-kyiv6 липня в Державному агентстві лісових ресурсів України було представлене дослідження «Вразливість рівнинних лісів України до зміни клімату”, реалізоване в рамках Службы экспертної підтримки проекту Clima East. Семінар був присвячений результатам виконання проекту “Укріплення потенціалу в сфері проведення оцінок вразливості рівнинних лісів України до зміни клімату”.

Експерти, що взяли участь у даному проекті Служби експертної підтримки вивчали нинішній та очікуваний вплив зміни клімату на українські рівнинні ліси (котрі складають 80% лісистих площ країни), застосувавши результати сучасних моделей зміни клімату до лісового сектору. Ця робота була пророблена завдяки співпраці ведучих вчених з області зміни клімату та лісового господарства кандидата фізико-математичних наук Світлани Краковської з Українського гідрометеорологічного інституту, кандидата сільськогосподарських наук Ігоря Букши з Українського науково-дослідницького інституту лісового господарства та агролісомеліорації та професора Анатолія Швиденко із Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (Лаксенбург, Австрія).

Сценарії зміни клімату, розробленні Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), були використані в якості основи для дослідження, з яких сценарій A1B був обраний в якості найбільш вірогідного та збалансованого. Світлана Краковська представила результати глобальних і регіональних кліматичних моделей та їх для території України, котрі показують, що середня річна температура підвищиться в середньому на 3,1 0 С до кінця 21-го століття по відношенню до 2001-2010 гг. Мінімальні та максимальні температури, річна кількість опадів, його сезонні розподіли та інші параметри суттєво зміняться протягом цього століття. В ході дослідження також було розглянуто песимістичний сценарій, в якому застосовувалося максимальне очікуване підвищення температури з мінімальною кількістю опадів за сценаріем A1B (А1В+T-P сценарій) для того, щоб змоделювати потенційно найбільш негативний вплив на українські ліси. Декілька кліматичних індексів (включаючи важливі для лісового господарства України показники зміни сухості клімату) були розраховані по обом сценаріям для п’яти періодів (1961-1990 рр, 1991-2010 рр, 2011-2030рр, 2030-2050 рр та 2081-2100 рр) для оцінки тенденцій та рівней впливу зміни клімату на ліси.

Ігор Букша представив результати аналізу очікуваних наслідків зміни клімату для рівнинних лісів. Згідно зі сценарієм A1B, очікується, що кордони кліматичних зон (по температурі і вологості) зміщатимуться на північ, що призведе до аридизации і погіршення умов зростання лісів. Ці зміни, ймовірно, приведуть до відповідного зсуву і зменшення лісових площ в Україні, заміні зональних типів рослинності, зміни представленості лісових формацій і типів лісу, зниження життєздатності лісів, їх стійкості до шкідників і хвороб, масових спалахів розмноження шкідників, збільшення частоти і площі пожеж (особливо в хвойних лісах), зниження продуктивності і товарності деревостанів, зниження обсягів депонування вуглецю, зміни продного складу лісів, а також зниження лісового біорізноманіття (особливо для стенотопних видів з вузьким кліматичних діапазоном). Все це разом може істотно посилити всихання деревостанів, а також призвести до незворотної трансформації лісової рослинності, особливо в критичних умовах зростання.

За допомогою ГІС були побудовані карти зон сприятливості екологічних умов по кліматичним показникам континентальності, вологості та заморозків для шести основних лісоутворюючих порід, котрі продемонстрували зміни впродовж п’яти вищезазначених періодів за сценарієм A1B. Були представленні результати аналізу очікуваних змін в датах стійкого переходу температури через так звані реперні точки (0, +5, +10, +15 0С) в осени і навесні, з якими пов’язані біологічні цикли в лісних екосистемах. Ці зміни обумовлюють необхідність внесення корективів у встановлену лісову практику. Зокрема в строках висадки лісу, видовий підбір лісових порід дерев та кущів, прогнозування розповсюдження шкідливих комах та своєчасне вжиття заходів захисту лісу, визначення термінів оптимально періоду проведення рубок та вивезення деревини, вибору пріоритетів при розчистці після згарища, буреломів та вітроломів.

Професор Швиденко сфокусувався у своєму виступі на шляхах підвищення сталого українського лісового господарства та необхідності адаптації до зміни клімату. Він підкреслив, що основною передумовою для успішної адаптації в лісовому господарстві є перехід до сталого управління лісами. Це має стати частиною національної стратегії переходу до сталого розвитку суспільства та держави в цілому, розвитку громадянського суспільства європейського типу та значних зусиль по пришвидшенню науково-технічного прогресу. Відповідний досвід розвинутих країн, зокрема Європейського Союзу, міг би бути корисним для прискореного розвитку лісового господарства в Україні. Розробка Лісничої Стратегії України могла б представити собою фундамент для переходу до сталого лісоуправління в країні, слугувати основою державних планів і відповідних міжгалузевих та галузевих нормативно-правових документах. Важливою передумовою є створення системи обліку та моніторингу лісів, котра оперативно подавала би сигнал про зміни функціонування лісу на ранніх стадіях. Національна стратегія адаптації до зміни клімату (котра розробляється в Україні) та стратегічні документи, що стосуються стану навколишнього середовища та лісового сектору, мають включати конкретну систему лісогосподарських та міжсекторальних дій по адаптації лісів та лісового господарства до глобальних змін.

В семінарі прийняли участь близько 30 осіб, включаючи представників центральних органів виконавчої влади (Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної агенції лісових ресурсів), лісових наукових, освітніх та проектних установ, інститутів, неурядових організацій, засобів масової інформації, а також експерти інших міжнародних проектів технічної допомоги.

Презентації

Світлана Краковська: Сучасні та майбутні зміни основних та спеціалізованих кліматичних характеристик в Україні.
Ігор Букша: Вразливість рівнинних лісів України до зміни клімату.
Анатолій Швиденко: Шляхи посилення спроможності лісового господарства України щодо пом’якшення наслідків та адаптації до зміни клімату.

Ця новина доступна англійською та російською мовами.

Попередній проект звіту експертів та додатки можна завантажити за посиланням.

Маєте що додати? Не згодні з якимось із цих пунктів? Просимо залишити ваш коментар у цій короткій формі: https://forms.gle/oE4E5RQETFe2BCYv6