Як не повторити помилки інших країн на шляху до розбудови відновлюваної енергетики?

7 червня на розгляд Верховної Ради України подано Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яким пропонується вдосконалити систему підтримки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні.

УКМ підтримує процес вдосконалення системи державної підтримки ВДЕ.  До 2050 весь світ має відмовитися від викопного палива. Водночас, поточні темпи переходу на ВДЕ в Україні не дозволять досягнути національну ціль 11% ВДЕ у 2020 році, тому потрібна розширювати державну підтримку. Вона має виявлятися у спрощенні умов доступу до мереж для виробників енергії з ВДЕ та потенційних покупців енергії, а також у фінансово-економічних стимулах.

Пріоритет має надаватися підтримці розбудови об’єктів розподіленої генерації господарствами, громадами та підприємствами, що буде сприяти місцевому економічному розвитку та створенню робочих місць. Це також краще для функціонування енергосистеми, оскільки завдяки накладання графіків великої кількості різних об’єктів зменшується нерівномірність обсягів виробництва електроенергії з ВДЕ в часі та навантаження на мережі.

Законопроектом передбачається створення механізму аукціонів для розподілу державної підтримки для сонячної та вітрової генерації. Традиційна схема – “зелений” тариф залишиться доступною для нових проектів вітрових електростанцій (ВЕС)  потужністю до 20 МВт та сонячних (СЕС) до 10 МВт.

“Ми підтримуємо запровадження нової форми підтримки великих проектів ВДЕ – аукціонів, яка зараз розглядається у Парламенті. Щоб нова система державної підтримки працювала ефективно, повинні бути створені прозорі і зрозумілі процедури. Зелений тариф має бути збережений як, наразі, єдиний стимул для розбудови розподіленої генерації з ВДЕ в домогосподарствах, підприємствах та установах. Для більших проектів комерційної генерації потрібні механізми, які мінімізують ріст ціни на електроенергію для споживача”, – зауважує Ілля Єременко, голова ради УКМ.

 Також документ передбачає розширення підтримки для малих виробників. Пропонується підключати до “зеленого” тарифу за спрощеною процедурою всі об’єкти відновлюваної енергетики потужністю до 500 кВт, які можуть бути у власності юридичних осіб або фізичних-підприємців. Завдяки цьому будівництво середніх за потужністю СЕС на дахах установ і підприємств може стати привабливим для інвесторів. 

Водночас пропонується знизити ставку “зеленого” тарифу для сонячної генерації на 30% вже з 1 липня 2019 року, а також запровадити з 2020 року механізм аукціонів для проектів великих сонячних та вітрових станцій.

“Поточний зелений тариф для великих сонячних сонячних електростанцій в Україні на сьогодні є доволі високим і фіксований до 2030 року. Він дає гарну окупність для проектів великих СЕС. Вартість обладнання для них стабільно зменшується, тому для нових великих потужностей нові правила  є дійсно на часі”, – коментує член УКМ Олег Савицький, експерт з кліматичної та енергетичної політики Центру екологічних ініціатив “Екодія”.

Зараз ріст відновлюваної енергетики в Україні відбувається переважно завдяки великим проектам наземних сонячних електростанцій, одинична потужність яких вимірюється мегаватами. За минулий рік було побудовано 64 промислові наземні СЕС сукупною потужністю 211 МВт.

Дуже важливо, щоб тепер, після успішного становлення галузі, розвиток сонячної енергетики в Україні вийшов на якісно новий рівень за рахунок залучення коштів населення, малого та середнього бізнесу у розбудову розподіленої генерації. Пропозиція зробити отримання зеленого тарифу доступним для проектів потужністю 500 кВт може цьому посприяти. Державна підтримка ВДЕ  має спрямовуватись в першу чергу на підтримку розподіленої генерації та створювати нові можливості для українських громад та підприємств”, – додає Олег Савицький.

Водночас, на думку експерта продовження розвитку сектору сонячної енергетики лише за рахунок великих проектів не є сталим і містить в собі загрозу порушення стійкості системи державної підтримки ВДЕ у майбутньому. При проходженні певного порогу потужності велика кількість промислових СЕС, підключених за “зеленим” тарифом, може стати обтяжливою для ринку електроенергії та спричинити відчутне зростання цін для споживачів, або ретроактивних змін у законодавстві та перегляду тарифів для діючих об’єктів. Застереженням має стати повторення такої ситуації, що раніше вже мала місце в ряді країн, тепер в Китаї. З 1 червня китайський уряд оголосив про призупинку видачі дозволів на будівництво промислових СЕС та зниження тарифів для електроенергії виробленої на СЕС.

Собівартість обладнання для сонячних електростанцій відчутно зменшується, тому фіксовані субсидії для нових об’єктів мають скорочуватися. Знижувати зелений тариф для існуючих об’єктів не можна, бо це знизить довіру до влади й без того невисоку інвестиційну привабливість України”, – каже Ілля Єременко, голова ради УКМ.

Окрім зеленого тарифу, в світі існує цілий ряд інших схем державної підтримки ВДЕ, зокрема “зелені” сертифікати та аукціони. Законопроектом, поданим 7 червня, пропонується запровадити для великих проектів в Україні механізм аукціонів на отримання довгострокових контрактів на продаж електроенергії (на 20 років) за найнижчою конкурентною ціною, але залишається багато питань щодо процедури таких аукціонів. Щоб аукціони дійсно стали ефективним інструментом, необхідно забезпечити їх прозорість та недискримінаційність, запобігаючи корупційним ризикам при розподілі державної підтримки. 

Відповідальність за визначення порядку проведення аукціонів та щорічних обсягів  державної підтримки для нових великих проектів ВДЕ покладається у законопроекті на Кабінет Міністрів України. Необхідно, щоб всі залучені в цей процес урядові структури діяли узгоджено і пам’ятали про те, що ключовим завданням вдосконалення системи підтримки ВДЕ є прискорення їх розбудови і досягнення національних цілей та виконання міжнародних зобов’язань, зокрема – 11% ВДЕ у загальному постачанні енергії до 2020 року.    

Отримувати анонси та новини  Української кліматичної мережі

Стати членом УКМ

Маєте що додати? Не згодні з якимось із цих пунктів? Просимо залишити ваш коментар у цій короткій формі: https://forms.gle/oE4E5RQETFe2BCYv6