Висновки УКМ з Ukraine Recovery Conference 2023

21-22 червня у Лондоні відбулась одна з найважливіших подій для повоєнного відновлення України – Ukraine Recovery Conference. Члени Української кліматичної мережі також взяли участь в основній програмі та сайд івентах, зокрема на URC 2023 були присутні представники Екоклубу та Екодії.

Під час конференції уряд України презентував плани щодо повоєнного відновлення та модернізації країни. Також на заході були анонсовані пакети фінансової допомоги від країн-партнерів та міжнародних організацій, спрямованих на відбудову України та залучення до неї приватних інвестицій. Водночас на URC 2023 не було порушено питання відновлення довкілля, на важливості якого для забезпечення процвітаючого майбутнього України спільнота УКМ не перестає наголошувати!

Лейтмотивом конференції стали заклики лідерів країн та міжнародних організацій до бізнесу долучатися до відбудови України, інвестуючи приватний капітал у різноманітні проєкти. Для цього будуть створені фінансові механізми, що допоможуть знизити вартість капіталу, а також компенсувати чи застрахувати ризики вкладання коштів в Україну.

Також Перша віце-прем’єрка – Міністерка економіки Юлія Свириденко оголосила, що Уряд України ставить за мету за 10 наступних років досягти ВВП на рівні $1 трлн. Це означає кратне зростання економіки у 6-7 разів відносно рівня 2022 року, або щорічний ріст ВВП на рівні близько 20%.

Для досягнення цих амбітних показників Уряд планує залучати міжнародну допомогу та приватні інвестиції у ключові сфери української економіки: промисловість, ІТ, інфраструктуру, будівництво, енергетику, продовольчу та видобувні галузі.

Українська кліматична мережа підтримує рух України до сильної та вільної економіки, розвитку підприємництва та інтеграції у міжнародні ринки. Водночас ми наполягаємо на тому, що будь-який сценарій післявоєнного розвитку має відбуватися відповідно до принципів, що дозволять створити фундамент для переходу України до зеленої економіки та кліматичної нейтральності, і збереження екосистем.

Увагу до питання зеленого відновлення України під час URC 2023 привернули активісти кліматичного руху України, в їх числі і члени УКМ. Представники Екодія, Екоклуб, Razom We Stand, CEE Bankwatch Network, Fridays For Future Ukraine та Greenpeace разом з українськими та британськими митцями створили “живий мурал”, що символізує бачення зеленого майбутнього України. “Фреска зображує обнадійливе бачення майбутнього України з соняшниками – нашою національною квіткою. Між ними розвидняються відновлювані джерела енергії, які забезпечать безпечну та децентралізовану енергію з низьким вмістом вуглецю”, – розповіли представники Екодії.

 

Крім економічного зростання, післявоєнна відбудова України, на нашу думку, має забезпечувати покращення стану довкілля, ефективну боротьбу та адаптацію до наслідків зміни клімату. Цей вектор розвитку одночасно дозволить країні стати успішною на європейських і глобальних ринках, та інтегруватися у світовий політичний простір. 

Щоб забезпечити цей вектор, крім інвестицій, репарацій та міжнародної допомоги, Україна потребуватиме передусім спроможних інституцій державного управління та якісних законодавчих рамок, що дозволять перейти до кращих практик у всіх сферах суспільного життя, промисловості, використання природних ресурсів та захисту природних екосистем. 

Таким чином, ми вважаємо наступні кроки критично необхідними для створення ефективного екологічного та кліматичного управління під час повоєнної відбудови та розвитку країни: 

 • Кліматична політика
 1. Забезпечити повноцінну дію відповідних законів, зокрема Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», та Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» через розробку та прийняття підзаконних нормативно-правових актів. 
 2. Завершити впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів
 3. Розробити та прийняти рамковий закон про зміну клімату.
 4. Розробити та затвердити методику з розробки оцінки вразливості до зміни клімату громад та рекомендацій щодо включення питань адаптації до зміни клімату в стратегічні документи громад включно із планами повоєнного відновлення
 • Екологічний контроль
 1. Забезпечити врахування екологічних факторів та думки громадян під час розробки державних стратегій, планів дій та програм, а також під час реалізації інвестиційних проєктів, що можуть мати значний вплив на довкілля. Це можливо, зокрема, через обов’язковість проведення процедур оцінки впливу на довкілля (ОВД) та стратегічної екологічної оцінки (СЕО).
 2. Імплементувати Директиву 2004/35/CE про екологічну відповідальність в контексті запобігання та усунення шкоди, завданої довкіллю та Директиву 2008/99/EC про захист довкілля за допомогою кримінального права. Це дозволить створити систему чіткої відповідальності суб’єктів господарювання за екологічні правопорушення.
 3. Прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №3091, що покликаний перезавантажити сферу державного екологічного управління та надати необхідні повноваження відповідним органам.
 • Промислове забруднення та відходи
 1. Прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №6004-д “Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля”, який передбачає створення системи інтегрованого регулювання і контролю промислових викидів. Він дасть можливість запровадити в Україні найкращі доступні технології та методи управління забруднюючими речовинами та викидами промисловості.
 2. Запровадити роботу Реєстру викидів та перенесення забруднювачів, що передбачений відповідним законом та має запрацювати вже у 2024 році. Він дозволить покращити державний контроль за викидами, а громадськості дасть можливість слідкувати за станом довкілля, у якому вони проживають.
 3. Прийняти низку законів та підзаконних актів, що стосуються відходів упаковки, відходів електричного та електронного обладнання, відходів акумуляторів та батарейок.
 • Енергетика
 1. Забезпечити всі необхідні умови для коректної роботи законопроєкту 9011-д “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України”, що стимулюватиме відновлення інвестицій у відновлювану енергетику, а також розвиток малої розподіленої генерації зеленої енергії громадянами та організаціями.
 2. Створити фінансові механізми, що полегшать українським громадянам та підприємствам доступ до кредитних ресурсів, направлених на підвищення енергоефективності, розвиток малої розподіленої генерації енергії та систем зберігання енергії.

Виконання цих кроків не лише забезпечить відновлення довкілля та протидію зміні клімату, а й дасть шанс Україні бути конкурентноздатною у час глобального переходу до нової економіки.

Маєте що додати? Не згодні з якимось із цих пунктів? Просимо залишити ваш коментар у цій короткій формі: https://forms.gle/oE4E5RQETFe2BCYv6