Приєднатися

Наша мета | База експертів УКМ | Історія діяльності | Члени УКМ | Положення про УКМ | Cклад Ради УКМ | Приєднатися

Запрошуємо зацікавлені організації приєднатися до Української кліматичної мережі!

До складу УКМ можуть входити представники легалізованих громадських організацій, що працюють у напрямі зниження викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, екологізації транспорту, раціонального використання природних ресурсів, розвитку відновлюваних джерел енергії і інших напрямах, пов’язаних з кліматоохоронною діяльністю та захистом права на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

За запрошенням Ради до складу УКМ можуть входити радники із загальних і вузько професійних питань. Радники приймають участь в діяльності УКМ з правом дорадчого голосу.

Прийняття нових членів

Аплікаційна форма онлайн
Альтернативно, Ви можете завантажити аплікаційну форму в форматі .doc

Письмова заява про членство в УКМ подається керівниками громадських організацій. При цьому до Ради УКМ повинна подаватися заповнена аплікаційна форма про приєднання до УКМ в письмовому або електронному вигляді. До заяви необхідно додати протокол зборів вищого керівного органу організації-заявника, в якому відображено рішення про вступ до складу УКМ і призначена відповідальна особа.

Рада УКМ розглядає заяву та пересилає заявку про вступ до УКМ в електронному вигляді для ознайомлення усіма членами УКМ. Рішення про підключення до розсилки УКМ приймається Радою протягом місяця з урахуванням думки членів УКМ. Рішення про вступ організації приймається на загальних зборах УКМ 2/3 присутніх на загальних зборах.

Аплікаційну форму надсилати за електронною адресою: ucn [at] climategroup.org.ua