Наша мета

Наша мета | База експертів УКМ | Історія діяльності | Члени УКМ | Положення про УКМ | Cклад Ради УКМ | Приєднатися

Українська кліматична мережа (далі УКМ) – це мережа неурядових екологічних організацій, що співрацюють з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.

Місія УКМ – Ми впливаємо на політику і практику з питань змін клімату, концентруючи зусилля українських неурядових організацій.
Україніська кліматична мережа

 

Напрямки діяльності УКМ:

  • Розвиваємо місцеву кліматичну політику

Зміна клімату є найбільшим викликом, який наразі стоїть перед людством. Для України вона проявляється різкими перепадами температури та кількості опадів, аномальною спекою влітку, появою невластивих видів живої природи, в тому числі шкідників і хвороб. Майбутніми наслідками буде підтоплення південних областей через підвищення рівня моря та засолення ґрунтів, поява кліматичних біженців з інших країн. Громади мають реагувати на проблему змін клімату: скорочувати викиди парникових газів та пом’якшувати наслідки невідворотних змін у довкіллі. Тому українські міста, селища та ОТГ мають враховувати зміни клімату у своїх стратегічних документах. А уряд має забезпечити зв’язок між національними цілями по клімату та місцевою політикою.

  • Пропагуємо чисту та відновлювану енергію в країні

Україна здатна перейти на 100 % споживання відновлюваної енергії (ВДЕ) до 2050 року. Індустрія викопного палива поступово відходить у минуле.

Споживання нафти, газу та вугілля є ключовим фактором, що забруднює повітря небезпечними парниковими газами та ставить існування людства під загрозу.

Альтернативою є використання чистої та відновлюваної енергії сонця, вітру, води та біомаси. Розвиток “зеленої” енергетики технічно можливий та економічно доцільний для України.. ВДЕ забезпечить енергонезалежність країни, притік інвестицій, але головне – чисте та безпечне навколишнє середовище. Щоб уникнути кліматичної катастрофи, світ має перейти на 100% ВДЕ до 2050 року, і Україна не має лишатися осторонь. Тому, це один з ключових напрямків роботи УКМ

Енергія має бути доступною, відновлюваною та безпечною для всіх!

Більше про 100% перехід України до відновлюваної енергії до 2050 року читайте у дослідженні Фонду ім. Гайнріха Бьйоля.

  • Сприяємо адаптації українських міст до зміни клімату

Зміна клімату, на сьогодні, це не абстрактна проблема, про яку можуть говорити лише науковці – це відчутні зміни кліматичних умов для кожного українського міста. Повені, посухи, аномальні температури влітку та потужні снігові колапси навесні, лісові пожежі та загрози, зникнення унікальних видів тварин – вже реалії для нашої країни. Тож, кожне сучасне українське місто має враховувати зміну клімату у своїх стратегіях розвитку.

Розроблена енергетична стратегія, що включає розвиток відновлюваної енергетики та енергоефективності, дієвий План дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку забезпечить не лише залучення інвестицій у міста, а сприятиме сталому і збалансованому розвитку кожної української громади. Зелені, енергоефективні міста – це шлях до збалансованого економічного і соціального розвитку.

  • Розвиваємо кліматичну освіту

Кліматична освіта допомагає людям у розробці ефективних заходів щодо зміни клімату та адаптації до її наслідків. Під час уроків, тренінгів та заходів учасники мають можливість зрозуміти причини та наслідки зміни клімату, їх глобальні та локальні аспекти. Кліматична освіта готує молодь до життя з наслідками зміни клімату та надає їм можливості вживати відповідних заходів для більш сталого способу життя.

Завдяки кліматичній освіті розробники політик розуміють нагальність та важливість впровадження механізмів боротьби зі зміною клімату на національному та глобальному рівні. Громади дізнаються про те, як впливатимуть на них зміни клімату та що вони можуть зробити, щоб захистити себе від негативних наслідків і як вони можуть зменшити власний кліматичний слід.

Міністерством освіти та науки України має бути враховано, що кліматична освіта має бути наскрізним компонентом середньої та вищої освіти та інтегрована в природничі, інженерні, фізико-математичні науки. Окрім освітнього компонента кліматична освіта має включати приміщення шкіл та університетів і їх освітні громади.  Муніципалітети мають забезпечити доступ до інформації про аспекти зміни клімату для своїх громад.

Що потрібно робити та як можна розвивати кліматичну освіту в Україні читайте тут (посилання на майбутній позиційний документ). 

  • Моніторимо національну кліматичну політику

Від того який вектор у розвитку економіки, екології та енергетики обере для себе держава на міжнародній політичній арені залежить повсякденне життя українців. Уряд країни має реагувати на екологічні потреби та права громадян, забезпечувати гідне майбутнє у державі з круговою економікою, чистою енергією та екологічною обізнаністю. Саме тому, експерти Української кліматичної мережі лобіюють та досліджують національні стратегії та документи для створення діалогу між урядовцями та простими громадянами.

Україна має ставити дієві та гідні цілі у міжнародній кліматичній політиці, на рівні з іншими європейськими країнами внести вагомий внесок у протидії загальній проблемі покоління – зміні клімату. Розроблені стратегії та плани мають бути не просто регламентуючими документами, що лежать на полицях, а дієвими та зрозумілими для населення механізмами розвитку економіки, що сприяють утриманню зростанню температури на планеті в рамках 1,5 градусів.

Україна має переглянути свій національний внесок у Паризькій кліматичній угоді, та поставити собі нові амбітні цілі по скороченню викидів парникових газів в атмосферу.

  • Підтримуємо перехід на мобільний та “чистий” транспорт

Одним із вагомих забруднювачів повітря є автомобільний транспорт. На сьогодні транспортні колапси на українських дорогах звичне явище. Україна має розвивати сталі та мобільні види транспорту, що забезпечують легкість та швидкість пересування, є доступними для всіх та головне – безпечними для навколишнього середовища та здоров’я містян.

Українська кліматична мережа спільно з її членом – Асоціацією Велосипедистів Києва (АВК) розвивають український велосипедний рух, та лобіюють питання доступного чистого електротранспорту в країні.