Історія діяльності

Наша мета | База експертів УКМ | Історія діяльності | Члени УКМ | Положення про УКМ | Cклад Ради УКМ | Приєднатися

20 грудня 1999 року в Києві, Альянс за збереження енергії разом з українськими екологічними НУО проводить круглий стіл на тему “Підвищення обізнаності громадськості та залучення громадських організацій до заходів по
відверненню глобальної зміни клімату”.

Круглий стіл відвідують представники Уряду України, неурядових організацій, національних і міжнародних агенцій.

24 березня 2000 року представники 17 українських екологічних НУО проводять робочу зустріч для створення Робочої Групи НУО України з питань зміни клімату. Робоча Група створюється як форум українських НУО, які працюють над проблемами, пов’язаними зі зміною клімату та впливом діяльності людини на цей процес.

15 червня 2000 року відбувається друге засідання круглого столу з питань зміни клімату за участю більше 60 представників Уряду України, НУО, міжнародних організацій та представництв. Того ж дня проходить Друга зустріч Робочої Групи НУО України з питань зміни клімату. Результатом цих зустрічей стає спільний лист, який 15 екологічних НУО України, які входять до Робочої групи, надсилають до керівництва Верховної Ради, Кабінету Міністрів, ключових міністерств України та представників АМР США, ПРОООН, Світового Банку та інших міжнародних організацій. В ньому НУО виклали пропозиції щодо своєї участі в міжнародних заходах з пом’якшення зміни клімату. Лист містить більше двадцяти конкретних пропозицій серед них:

  • підготовка спільно з Урядом України пропозицій до Шостої Конференції Сторін, що підписали Рамкову Конвенцію ООН про зміну клімату;
  • розробка критеріїв проектів “спільного впровадження”;
  • участь у роботі в Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату;
  • моніторинг міжнародних кліматоохоронних програм та проектів, що здійснюються в Україні, через участь у роботі відповідних наглядових рад або комітетів;
  • залучення засобів масової інформації для висвітлення результатів діяльності всіх залучених установ.

13-24 листопада 2000 року в Гаазі (Нідерланди) 16 представників 10 українських НУО, членів Робочої Групи, беруть активну участь у Шостій Конференції Сторін РКЗК ООН, яка відбулася в Нідерландах.

Програма роботи делегації включала участь у пленарних засіданнях і додаткових зустрічах, у тому числі з делегацією Уряду України, неурядовими організаціями з інших країн світу, та в заходах, які проводила Робоча Група Всесвітньої мережі НУО зі зміни клімату. 20 листопада члени делегації НУО зустрічалися з офіційною делегацією України, під час якої вони домовляються про включення представників Робочої Групи українських НУО до складу робочих груп МВК з метою налагодження майбутньої співпраці.

23 листопада делегація українських НУО проводить акцію протесту під гаслом “Вибір майбутнього-збереження енергії, відновлювані джерела енергії, ні новим Чорнобилям!”, розповсюджує листівки зі своєю позицією і прес-релізи стосовно добудови 2–го блоку Хмельницької АЕС та 4-го блоку Рівненської АЕС.

18 січня 2001 року відбувається зустріч членів Робочої групи з делегацією Уряду США з питань зміни клімату та представниками МВК. Члени американської делегації знайомляться з діяльністю та позиціями українських НУО і відповідними позиціями Уряду США.

15 червня 2001 року в місті Києві члени РГ, а саме, Голос Природи (Дніпродзержинськ), Національний Екологічний Центр України (Київ), Еколого-культурний центр “Бахмат” (Артемівськ), УЕА “Зелений Світ” (Київ), Благодійний Інформаційний центр“Зелене Дось’є”(Київ), “Альянс за збереження енергії”(Київ), Хмельницьке обласне товариство природи, “Екоклуб”(Рівне), “Енергія майбутнього століття” (Київ), “Зелений Рух Донбасу” (Горлівка) та інші проводять вуличну акцію присвячену глобальній зміні клімату. Метою акції було привернення уваги громадськості, вищих посадових осіб в країні до вирішення проблеми зміни клімату.

Прес-реліз
Фотогалерея

Акція представляла собою мистецьку фотовиставку, яка символізувала зміну клімату, демонструвала причини та наслідки глобального потепління та шляхи відвернення кліматичної зміни, крім цього активісти громадських організацій розповсюджували спеціальні інформаційні матеріал серед відвідувачів виставки.

В ході акції була організована відкрита дискусія з представниками Уряду, а саме, Міністром екології і природних ресурсів – Курикіним С., представниками міжнародних кліматоохороних програм та проектів ( UNDP , Світового банку, Кліматичної Ініциативи) та представниками громадського екологічного руху.

У відкритій дискусії міг взяти участь кожний бажаючий і висловити своє ставлення до проблеми зміни клімату та кроків, яка повинна зробити держава аби запобігти проблемі зміни клімату. Крім цього, члени РГ НУО ПЗК оприлюднили відкритого листа до керівників держави із закликом та пропозиціями щодо вирішення проблеми зміни клімату. А саме – розробки з боку Уряду чіткої національної стратегії стосовно проблеми кліматичних змін та ратифікації Кіотського протоколу, регулярне інформування громадськості з питань зміни клімату та забезпечення участі громадян та неурядових організацій у роботі відповідних органів влади, запровадження структурної перебудови економіки від енергозатратних до високотехнологічних виробництв, обмеження участі України у міжнародній торгівлі викидами парникових газів, стимулювання державою підвищення енергоефективності та розвитку використання поновлюваних джерел енергії, розробка національної програми щодо збереження лісів та регулювання раціонального лісоведення, збереження існуючої системи громадського транспорту та економічне стимулювання підвищення ефективності приватного транспорту.

В липні 2001 року представник Робочої Групи був присутній на другій частині Шостої Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Він зустрічався з представниками офіційної делегації України, з представниками закордонних НУО.

23 жовтня 2001 року відбулася робоча нарада представників РГ НУО та міністра екології Курикіна С. з приводу підготовки до 7-ої Конференції Сторін РКЗК ООН.

На зустрічі РГ подала ряд пропозицій, що стосувалися позиції Уряду України на Конференції.

25 січня 2002 року РГ НУО проводить Шосту зустріч. На зустрічі вибирається склад Ради та Голова Робочої Групи, також обговорюються стратегічні напрямки діяльності РГ, а саме проведення Національної конференції з питань зміни клімату, інформаційного туру містами України.

У вересні 2002 року члени РГ НУО проводять інформаційний тур “Клімат майбутнього без загрози для життя!” містами Черкаси, Дніпродзержинськ, Донецьк, Артемівськ, Єнакієво, Кривий Ріг, Рівне, Хмельницький.

Інформаційний тур мав на меті донести до української громадськості причини, наслідки та шляхи вирішення проблеми зміни клімату, сприяти ратифікації Кіотського протоколу, залучити місцеві адміністрації до конкретних дій щодо зменшення негативного впливу діяльності людини на клімат через приклади реально діючих кліматоохоронних та енергозберігаючих проектів в Україні, висвітлити позицію неурядових екологічних організацій в засобах масової інформації.

Прес-реліз

В проекті прийняли участь більш ніж 10 НУО України. Серед активних учасників були: Національний екологічний центр України, “Зелений Світ”

(Черкаси), “Голос Природи” (Дніпродзержинськ), Еколого-культурний центр “Бахмат” (Артемівськ), “Зелений Світ” Тернівського району (Кривий Ріг), НУО “Єдність” (Єнакієве), “Екоклуб” (Рівне), Хмельницьке обласне товариство природи.

Центральною подією туру в кожному місті було відкриття мистецької експозиції, що символізувало небезпеку зміни клімату. Основними складовими якої були художня інсталяція, виставка фото, друковані інформаційні матеріали, які розповсюджувалися серед відвідувачів виставки.

Організатори туру збирали звернення від громадян до Уряду України щодо прискорення процедури ратифікації Кіотського протоколу та впровадження в економіку країни енергозбережуючих технологій, розвитку альтернативної енергетики.

Результатами інформаційного туру стали:

  • 5000 звернень мешканців українських міст до Голови Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату – Дубині О.В.;
  • екологічні організації, які знайшли нових прихильників, що сприятиме розвитку та укріпленню громадського руху в країні;
  • координатори туру отримали запрошення провести подібні заходи в інших містах України;
  • нові організації, що бажають прийняти участь у роботі Робочої Групи громадських екологічних організацій з питань зміни клімату;
  • 24 публікації в місцевих засобах масової інформації та 4 відеосюжети, які висвітлили Позицію Робочої групи щодо діяльності Уряду України по вирішенню проблеми зміни клімату.

В лютому 2003 року Робоча Група НУО України з питань зміни клімату спільно з Ініціативою з питань зміни клімату ( CCI ) та Міністерством екології і природних ресурсів провели Національну конференцію з питань зміни клімату.

Відкритий лист

Метою конференції було обговорення ключових питань кліматоохоронної політики України, а саме виконання Україною зобов’язань за Рамковою Конвенцією щодо зміни клімату ООН, невідкладними кроками, які, на думку громадськості, має зробити Уряд, ратифікація Кіотського Протоколу з урахуванням усіх необхідних процедур, результати діяльності міжнародних кліматоохоронних програм в Україні, звіти урядових структур в галузі зміни клімату та енергозбереження.

З квітня 2003 року члени РГ ініціювали в деяких регіонах України, а саме, в Дніпропетровській, Донецькій та Черкаській, розробку місцевих планів кліматоохоронних дій (МПКД).

Для цього в містах регіонів були проведені круглі столи, в який приймали участь представники місцевого уряду, науково-дослідних установ, бізнесу, ЗМІ та інших НУО.

Продовженням круглих столів має стати формування місцевих груп зацікавлених сторін, які мають провести інвентаризацію місцевих викидів парникових газів та їх поглиначів, розробку планів кліматоохоронних дій, залучення місцевої промисловості до кліматоохоронних програм і проектів.

4 лютого 2004 року Верховна Рада України ратифікувала Кіотський Протокол і діяльність РГ потребувала деякої коректировки та перегляду найближчих завданнь.

Прес-реліз 1

Прес-реліз 2

17-18 квітня 2004 року Робоча Група спільно з CAN CEE Europe проводить навчальний семінар з питань зміни клімату.

Метою семінару було якомога ширше залучення членів РГ НУО ПЗК до обговорення проблеми зміни клімату та отримання европейського досвіду щодо підходів до вирішення цієї проблеми та вивчення сучасних тенденцій та пріорітетних завданнь у европейському громадському русі щодо реалізації положень Кіотського протоколу.

На семінарі було презентовано спеціальний посібник для активістів екологічних НУО Центральної та Східної Европи “Защитите климат”, який був підготовлений спільно – РГ НУО ПЗК та CAN CEE Europe .

З червня по травень 2004 року РГ НУО ПЗК проводять кліматичні тренінги для НУО Луцька, Рівного, Новоград-Волинського та Дніпропетровська.

Метою тренінгів було залучення НУО, ініціативних груп до активної діяльності в галузі збереження довкілля та сприяння співпраці з РГ НУО ПЗК.

З вересня 2004 року Робоча група активно лобіювала уряд стосовно відновлення роботи Міжвідомчої Комісії з питань зміни клімату та поновлення у списках кандидатури члена РГ – Урбанського Юрія.

Паралельно було організовано співпраця з Міністерством навколишнього середовища щодо ефективної роботи веб сайту Міністерства.

В кінці 2004 року члени РГ, а саме, НЕЦУ, “Голос Природи” та інші прийняли участь у семінарі Мінприроди, щодо підготовки Місцевих Планів Кліматоохоронної Діяльності.

Позиція Міністерства була піддана критиці з боку НУО, на що заступник міністра запевнив, громадськість, що НУО будуть залучені до підготовки таких планів.

27 січня 2005року РГ НУО ПЗК та інші громадські організації і представники мас-медіа взяли участь в зустрічі з офіційною делегацією України та обговорили стан впровадження конвенції зі зміни клімату в Україні.

21 березня 2005 року за ініціативи представників Робочої Групи було проведено зустрічі громадських організацій з міністерством охорони навколишнього середовища. Питання, що піднімалися: включення коментарів від РГ стосовно процедур розгляду та схвалення проектів Спільного Впровадження (СВ), необхідність створення наглядової ради високого рівня над діяльністю по механізму спільного впровадження та відкритість інформації.

В серпні 2005 року було проведено інформаційний тур “ Енергозбереження зупинить ядерного монстра !” Тур був організований “Голосом Природи” при підтримці Національного Екологічного Центру України. Тур відбувся у 5 містах Украни – Дніпродзержинську, Дніпропетровську, Запоріжжі, Нікополі та Кривому Розі.

В ході туру було зібрано 2 500 підписів під зверненням до Прем’єр-Міністра України щодо недопущення розбудови нових атомних блоків та фінасування атомної енергетики замість вирішення проблеми неефективного використання ресурсів та енергії.

Всі 2 500 підписів були відіслані в Кабінет Міністрів України.

Тур підтримали та прийняли участь члени РГ НУО ПЗК та громадські організації – Зелений Світ (Черкаси), “Бахмат” (Артемівськ, Донецька обл.), Хмельницьке обласне товариство охорони природи (Хмельницький), “Зелений Світ” (Чортків), “Гражданский Дозор” (Никопіль) та “Зелений Світ” (Никопіль).

Активісти громадських організацій розповсюджували інформаційний буклет “Зберігайте енергію! Впроваджуйте альтернативну енергетику!Ні новим реакторам!” спеціальну листівку про міфи ядерної енергетики, антиядерні комікси, які були надані Екоклубом (Рівне) та Wise / Nirs Ukraine , журнал “Зелена енергетика”, матеріали Голосу Природи – бюллетень організації та брошюра “Заощаджуйте воду та енергію”.

Була підготовлена нова мобільна фотовиставка та демонстраційна сонячна батарея

Восени 2005 року громадські екологічні організації «Зелений Світ» (Черкаси), “Бахмат” (Артемівськ), Екоклуб (Рівне), Голос Природи (Дніпродзержинськ), Екологічний клуб „Край” (Бережани, Тернопільська обл.) провели початковий збір інформації стосовно реабілітації малих гідроелектростанцій.

Були зібрані фотоматеріали занедбаних малих ГЕС, які можуть бути відновлені та підготовлено листівку “Відновимо малі гідроелектростанції!” .

У березні 2006 року Ірина Ставчук – координатор програми зі зміни клімату Національного Екоцентру, бере участь у семінарі Climate Action Network Europe стосовно поточних питань впровадження Кіотського протоколу та заходів кліматоохоронної політики.

В червні 2006 року проходить зустріч організацій – членів РГ НУО ПЗК по темі «Оцінка стану кліматоохоронної політики України та можливості РГ впливати на неї». Результатом зустрічі стало формулювання поточних завдань групи та план діяльності на рік. У зустрічі взяли участь представники 13 організацій РГ НУО ПЗК.

В цьому ж місяці представник РГ бере участь в обговоренні створення в Україні схеми зелених інвестицій в рамках дослідження Світового Банку. Було підготовлено та представлено коментарі стосовно пріоритетних секторів на фінансування, вимог до доступу до інформації та створення наглядової ради за виконуючою структурою. Надані коментарі були взяті до уваги в фінальному звіті.

Вересень 2006 року. Підготовка та розсилка усім депутатам Верховної Ради України листа-звернення та брошури „ Що депутати повинні знати про зміну клімату та Кіотський протокол?”.

Жовтень 2006 року. Підготовка та розсилка в усі профільні міністерства Відкритого листа до Уряду України з Позицією на міжнародних переговорах зі зміни клімату.

Ставчук Ірина, як представник від громадськості, у листопаді 2006 року була включена в офіційну делегацію України для участі в переговорах по Кіотському протоколу та Рамковій конвенції ООН зі зміни клімату.

В грудні 2006 року разом з Орхуським центром був підготовлений План заходів з виконання ст. 6 Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату в Україні по інформуванню громадськості з питань зміни клімату та участі громадськості у прийнятті рішень. Але пропозиції громадськості не були прийняті Міністерством навколишнього середовища.

З 5 по 18 жовтня 2007 року у 10 містах України Дніпродзержинську, Дніпропетровську, Марганці, Нікополі, Черкасах, Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, Тернополі, Львові та Рівному пройшов інформаційний тур “Клімат змінюється – Час діяти!”.
Основною метою туру було привернути увагу населення до проблеми зміни клімату та проінформувати жителів міст, журналістів, представників місцевої влади про існування рішеннь, які може зробити кожний аби зменшити негативний вплив на клімат.

В кожному місті туру на центральній площі ми встановлювали великі стенди з фотографіями про екологічні проблеми, пов’язані зі зміною клімату, під час вуличної роботи команда туру спілкувалася з населенням та розповсюджувала інформаційні матеріали, крім цього, ми збирали підписи із зверненнями до органів місцевої влади щодо вирішення місцевих екологічних проблем, які стосуються зміни клімату, а саме – зниження викидів парникових газів на підприємствах, зниження втрат води та тепла у житлово-комунальному секторі, збільшення зелених насаджань, розвиток комфортного громадського транспорту, впровадження роздільного збору сміття та подальша переробка на вторинну сировину, створення безпечних умов для користування велосипедом.

В кожному місту туру був паралельно були організовани круглі столи.

Основними цілями круглих столів було: проінформувати місцеву владу про проблему зміни клімату та пов’язані з цим загрози для розвитку регіону, надати рекомендації конкретних дій для місцевих органів влади по зниженню викидів парникових газів, пояснити що таке Кіотський протокол, як працюють механізми спільного впровадження та що може зробити місцева влада для ширшого використання механізмів Кіотського протоколу в регіоні.

Результатами інформаційного туру стали близько 3000 зверненнь, які були зібрані у 5 містах та передані до місцевої влади та висвітлення нашої позиції у 32 газетах, 53 інтернет-виданнях, 27 телевізійних сюжетах.

Після проведення інформаційного туру заплановано:
продовження інформаційної роботи в місцевих ВУЗах, проведення лекцій, показ фільму “Незручна правда”, ініціювання проведення семінарів по проектам спільного впровадження для місцевих підприємств, лобіювання місцевої влади міст щодо впровадження заходів, зазаначених в резолюціях круглих столів, робота зі ЗМІ.

Детальний звіт по туру можно завантажити тут. (4,4 Мб)