Суд зобов’язав Державне агентство екологічних інвестицій опублікувати міжнародні угоди про продаж квот на викиди парникових газів

11 жовтня 2012 року Окружний адміністративний суд міста Києва виніс постанову, якою зобов’язав Державне агентство екологічних інвестицій (Держекоінвестагентство) оприлюднити міжнародні угоди про торгівлю одиницями установленої кількості (квотами на викиди парникових газів), продаж яких здійснюється Україною відповідно до Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Даний судовий процес ініційований за позовом ЕДЦ «Правова аналітика» (позивач), поданим у липні 2012 року до Держекоінвестагентсва та Міністерства юстиції України (МЮУ) у зв’язку із незабезпеченням доступу громадськості до інформації про міжнародні договори про продаж одиниць установленої кількості (ОУК), підписані Держекоінвестагентством із Японією та Іспанією на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України у 2009 році. Угоди про продаж ОУК передбачають залучення іноземних інвестицій для реалізації проектів зі скорочення викидів парникових газів в Україні та інших екологічних проектів.

Постанова суду базується на наступному:

– позивач (ЕДЦ «Правова аналітика») відповідно до своїх статутних завдань та чинного законодавства України, в тому числі міжнародних угод, є тією громадськістю (зацікавленою громадськістю), яка має серед інших прав, право на доступ до інформації та доступ до правосуддя у випадку порушення своїх прав та законних інтересів;

– основним нормативно-правовим актом, що встановлює порядок укладення, виконання і денонсації міжнародних договорів, є Закон України «Про міжнародні договори»;

– відповідно до п. 1 Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів міжвідомчого характеру, затвердженого Постановою КМУ № 422 від 17.06.1994, міжнародні договори України міжвідомчого характеру укладаються від імені міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, в компетенцію яких входять питання, що регулюються договорами. Відповідно до п. 9 цього ж Положення міжнародні договори України міжвідомчого характеру, що набули чинності для України, публікуються у Зібранні діючих міжнародних договорів України та в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», а також реєструються в Мін’юсті. У той же час, центральні органи виконавчої влади, які укладають міжнародні договори України міжвідомчого характеру, передають до Мін’юсту тексти таких договорів для їх реєстрації. Держекоінвестагентством не вчинено дій задля оприлюднення міжвідомчих міжнародних угод відповідно до чинного законодавства України;

– суд не приймає до уваги посилання Держекоінвестагентства на пункти угоди, згідно яких сторони за договором зобов’язані зберігати конфіденційність інформації про іншу сторону, яка віднесена будь-якою Стороною до конфіденційної чи є очевидно конфіденційна, що випливає із листувань держав, оскільки зі змісту наведених положень угод вбачається віднесення до конфіденційної лише певної інформації, а не самих угод в цілому. Окрім того, відповідно до Оргуської конвенції, Закону України «Про інформацію» інформація про угоди в галузі навколишнього середовища є екологічною. Така інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом (за винятком інформації про місце розташування військових об’єктів). Отже договори про торгівлю ОУК, є екологічною інформацією в розумінні наведених правових норм;

– відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», кожен має право на доступ до екологічної інформації та оскарження в судовому порядку рішень дій чи бездіяльності у випадку порушення екологічних прав.

Таким чином суд визнав протиправною бездіяльність Держекоінвестагентства із неподання для оприлюднення міжнародних угод про торгівлю ОУК, підписаних із Японією та Іспанією у 2009 році, та зобов’язав подати тексти угод Мін’юсту для реєстрації . При цьому суд дійшов висновку про відсутність протиправності у бездіяльності Мін’юсту у зв’язку із не опублікування міжнародних угод, так як відповідні тексти Мін’юсту не було надано.

Підготувала: М. Булгакова

Джерело: legalanalytics.com.ua

Маєте що додати? Не згодні з якимось із цих пунктів? Просимо залишити ваш коментар у цій короткій формі: https://forms.gle/oE4E5RQETFe2BCYv6