Матеріали круглого столу “Адаптація до зміни клімату в Україні” 19-20 квітня 2013 року